Projekty oraz dokumentacja techniczna

Projekty oraz dokumentacja techniczna

  • Indywidualne projekty architektury stoiska zgodnie z wytycznymi, uwzględniające regulaminy organizatora targów
  • Projekty konstrukcyjne i obliczenia statyczne (dla stoisk piętrowych, konstrukcji wysokościowych itp.) uwzględniające normy budowlane obowiązujące w kraju organizatora targów