Heidelberg

Heidelberg

Stoisko realizowane przez Państwa firmę na podstawie naszych wstępnych planów i założeń, odznaczało się doskonałą funkcją i formą architektoniczną zgodną z obowiązującymi w naszej firmie standardami. Niezależnie od podstawowych celów marketingowych związanych z udziałem w targach dodatkową premią i niespodzianką było dla nas otrzymanie Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich “Acanthus Aureus” za stoisko „Najbardziej sprzyjające realizacji strategii marketingowej”.