Organizacja wystąpień targowych

Organizacja wystąpień targowych

  • Pomoc w wyborze właściwego czasu, miejsca i sposobu promocji
  • Rozmowy i uzgodnienia z organizatorem targów
  • Organizacja transportu i spedycja eksponatów
  • Przejazdy osób i noclegi
  • Wszelkie inne czynności organizacyjne i promocyjne na życzenie wystawcy
Projekty oraz dokumentacja techniczna

Projekty oraz dokumentacja techniczna

  • Indywidualne projekty architektury stoiska zgodnie z wytycznymi, uwzględniające regulaminy organizatora targów
  • Projekty konstrukcyjne i obliczenia statyczne (dla stoisk piętrowych, konstrukcji wysokościowych itp.) uwzględniające normy budowlane obowiązujące w kraju organizatora targów