AGJ

AGJ

Prace związane z budową stoiska zawsze wykonane są z należytą starannością, we wskazanym terminie i wiernie odwzorowują przedstawione wcześniej projekty. Zabudowy wykonane przez firmę INEXPO sprawiają imponujące wrażenie a dowodem na to są pozytywne opinie osób odwiedzających nasze stoiska.